Dra. Wijaningsih, M.Si.
NIK: ------------------------
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status:
Jenis GTK: Guru PPKn
Alamat :

(0295) 4103046
sman1kayen@ymail.com